Hírek

Kell egy csapat

2019. szept. 19.

Stratégiai partnerkapcsolatok, vevőközpontúság, változásmenedzsment, emberi erőforrások menedzselése, kapacitásgazdálkodás, kommunikáció. Sokat tanítjuk, kutatjuk ezeket. Sokat emlegettük az idei – egyáltalán nem könnyű – nyáron át. És alkalmaztuk az idei tanévre készülve. A félév, a tanév menete majd eldönti, hogy jól vizsgáztunk-e belőle.

A tanévkezdés feladataiban szerencsére nem maradtunk magunkra, egy – minden értelemben – nagy csapat tagjaiként építettük, építjük a jövőt. És azt már most bátran kijelenthetjük, hogy „stratégiai partnereink”  színjelest érdemelnek. A Pannon Egyetem volt rektora Dr. Gaál Zoltán professzor úr és Dr. Bognár Ferenc docens úr a Menedzsment alapjai tantárgyunk oktatási, számonkérési feladatait vállalta magára. A Szent István Egyetemről Dr. Husti István professzor a Minőségmenedzsment alapjai tantárgy angol nyelvű kurzusának előadásaira mondott igent. Dr. Vecsenyi János a Budapesti Corvinus Egyetemről, karunk címzetes egyetemi tanára évek óta visszatérő oktatója az Innovatív vállalkozások indítása és működtetése tantárgyunknak – kérésünkre ő is folytatta a közös munkát. De a tavaszi félévtől újra Stratégiai menedzsmentet oktat majd részidős mesterképzéseinkben (a Marketing és Master of Business Administration mesterszakokon) a Budapesti Corvinus Egyetem volt rektora Dr. Mészáros Tamás professzor úr.

És a felsorolást  – szerencsénkre – még tovább is folytathatnánk. Például, hogy a Miskolci Egyetem Susánszky János Esettanulmány Megoldó Emlékversenyen a Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszéket képviselő hallgatói csapat dicséretes második helyezést ért el. Hogy a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának ezt megelőző „Mérleg és kihívások” című – duplán – jubileumi konferenciáján sok biztató és bátorító mosolyt, segítő felajánlást kaptunk. Nem csak a házigazda intézmény és az előbbiekben említett intézmények tagjaitól, de a Debreceni Egyetemről, a Budapesti Gazdasági Egyetemről, a Budapesti Metropolitan Egyetemről is és még sokaktól másoktól is – ahogy az elmúlt évek, évtizedek során történt ez többször is, kölcsönösen.

Ezúton is hálásan köszönünk mindent mindenkinek. Hisszük, hogy ezek a kapcsolatok fontos részei működésünknek, bátran építhetjük rájuk működésünket, stratégiánkat, fejlődésünket. Mert a múlt és a minőség valóban a Műegyetemhez köt minket, de szerencsére nem csak ide – sok szállal sok értékes emberhez, szakemberhez is.

-kn-