Hírek

A múlt és a minőség ide köt...

2017. jan. 19.

A magyar közgazdász- és menedzserképzés bölcsőjét, a mai nevén Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet 1782-ben a budai tudományegyetem bölcsészeti karának kebelében alapították, Institutum Geometrico-Hydrotechnicum néven. A József Ipartanodában (1846-1856) a tanszékek fele kereskedelmi, közgazdasági jellegű volt. A (Királyi) József Műegyetemen (1857-1934) a műszaki, technikai tantárgyak mellett számos kereskedelmi és közgazdasági jellegű tantárgy is futott. A Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (1934-1949) megalakult az ország első Közgazdaságtudományi Kara.

1948-ban egyetemünkön megszűnt a Közgazdaságtudományi Kar és létrehozták az önálló Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemet, így a Budapesti Műszaki Egyetemen (1949-2000) közel 40 éven keresztül kizárólag mérnöki alapképzés folyt. De ebben az időszakban is a gazdasági mérnöki másoddiplomás képzésben több mint 20 ezer hallgatónk szerzett üzleti tudományi diplomát. 1992-ben a Természet- és Társadalomtudományi Kar nevében is megjelent újra a tudományterültünk, 1998-ban  megalakult az önálló Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. 2000-től pedig egyetemünk a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem nevet viseli.

A Műegyetemen belül Tanszékünk 1949-es megalakulása óta számos szakon, most már alap-, mester- és doktori szinten végez oktatást. Így van ez ma is, így lesz a jövőben is. A Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék által gesztorált szakok – a Gazdálkodási és menedzsment, a Műszaki menedzser alapszakok, a Marketing, az MBA, a Műszaki menedzser, valamint a Vezetés és szervezés mesterszakok – az elvárt, a megígért színvonalon folytatódnak, illetve kezdődnek 2017 őszétől is.

-kn-