Főoldal / KÉPZÉSEK / Alapképzések

Alapképzések

A Tanszékünk a szakfelelőse a műszaki menedzser alapszaknak, valamint a Pénzügyek Tanszékkel közösen a a gazdálkodási és menedzsment alapszaknak. Az általunk gesztorált alapszakok mellett a Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék meghatározó oktatási szerepet vállal a nemzetközi gazdálkodás (BA) és a pénzügy és számvitel (BA) alapszakokon is.

Gazdálkodási és menedzsment alapszak (BA)

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen több mint 80 éves múltra tekint vissza a gazdálkodási szakterületű közgazdászok képzése. E hagyományok követéseként indult el a Gazdálkodási és menedzsment alapszak, amely karunk egyik legnagyobb alapszakja, az üzleti irányultságú közgazdászképzéseink közül a legátfogóbb.

A képzés erőssége tantervének sokszínűsége: a menedzsment, pénzügyi, közgazdasági és társadalomismereti területek ismeretanyagának elsajátítása és gyakorlatorientált alkalmazása mellett a képzés hallgatói a projektfeladatok rendszerén keresztül számos további szakterülettel ismerkedhetnek meg.

A BME technológiai környezetének köszönhetően az itt végzettek otthonosan mozognak a komplex üzleti-technológiai környezetben is, megtanulnak más szakterületek képviselőivel is kommunikálni, a folyamatok tervezése, szervezése és irányítása során velük együtt dolgozni. Hallgatóink, angol nyelvtudásukat üzleti szaknyelvvel bővíthetik, szaktárgyaink egy részét angol nyelven hallgatva, illetve speciális angol nyelvi kurzusok keretében.

Tanszékünk főbb tantárgyai a szakon:

vállalat-gazdaságtan, menedzsment, marketing, gazdaságstatisztika, információmenedzsment, minőségmenedzsment, termelésmenedzsment, változásmenedzsment, projektmenedzsment

 


Műszaki menedzser alapszak (BSc)

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a több mint 230 éves mérnök és 80 éves közgazdászképzési múltjával ideális környezete a műszaki menedzser szaknak. Nem véletlen, hogy hazánkban az elsők között indult ez a képzés egyetemünkön, mely az elmúlt 20 évben töretlenül a szak első számú hazai képzőhelye.

A műszaki menedzser közös nyelvet beszél mind a műszaki, mind a gazdasági szakemberekkel, kiemelkedő tudással rendelkezik a menedzsment- és a technológiai folyamatok tervezése és fejlesztése terén, valamint ezek gazdasági, pénzügyi aspektusait is érti.

A képzésben egyaránt megjelennek azok a természettudományi, műszaki informatikai, valamint gazdálkodás- és szervezéstudományi ismeretek, amelyek révén a végzettek sikeresen működnek közre komplex műszaki és gazdasági feladatok menedzselésében, azaz a technológiai folyamat műszaki és gazdasági megtervezésében, szervezésében, a megvalósítás irányításában és az eredmények értékelésében. Erős a képzés projektjellege, illetve a kötődése a modern technológiákhoz, az innovációhoz, a korszerű menedzsment- és pénzügyi ismeretekhez.

Tanszékünk főbb tantárgyai a szakon:

vállalat-gazdaságtan, marketing, termelésmenedzsment, minőségmenedzsment, gazdaságstatisztika, projektmenedzsment