TDK

A BME különböző karain a tudományos diákköri munka több évtizedes múltra tekint vissza, minden tanévben több száz hallgatót és oktatót mozgósít a tehetséggondozás e speciális formája. A TDK tevékenység a BME különböző karain meglehetősen sokszínű az egyes tudományterületek szakmai sajátosságainak megfelelően. Bár a TDK programok szervezése és lebonyolítása karonként némileg eltérő sajátosságokat mutat, a hallgatói tudományos munka támogatásához kapcsolódó szakmai értékek és célok hasonlóak valamennyi karon.

Kik vehetnek részt a Konferencián?

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács állásfoglalása alapján az intézményi TDK konferencián osztatlan, alap- vagy mesterképzésben (nappali, levelező, távoktatási vagy esti formában) tanuló hallgatók vehetnek részt a képzésük abszolutóriumának megszerzése előtt. A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon azonban – bizonyos megkötésekkel – felnőttképzésben résztvevő hallgatók is nevezhetnek.

Miért érdemes TDK-zni?

  • A TDK dolgozat elkészítése lehetőséget biztosít egy érdekes szakmai probléma, tudományterületet mélyebb megismerésére.
  • Az elvégzett munka az egyetemi képzés kötelező dolgozatainak alapja lehet, a konferenciára készített dolgozat projektfeladattá, szakdolgozattá fejleszthető tovább.
  • Az elért eredmény lehetőséget, ill. plusz pontokat jelenthet a szakmai, tanulmányi előmenetelhez: ösztöndíjak (pl.: BME GTK 400+ Ösztöndíj Program) mesterképzések felvételije (pl.: Üzleti Tudományok Intézet), Erasmus-pályázat, demonstrátori, doktori felvételi
  • A részvétellel járó munka számos készséget (pl.: tudományos írás, prezentáció) fejleszt.
  • Komoly erkölcsi – és részben anyagi – sikert jelent a kari, valamint különösen az országos konferencián elért helyezés.

Tanszékünk élenjáró szerepet vállal a tudományos diákköri munka lehetőségének biztosításában a kapcsolódó tudományterületeken.  Ezt természetesen kiegészíti a TDK-munkára jellemző erőteljes hallgatói öntevékenység, melyben a hallgatói képviselet, a szakkollégiumok és a különböző diákszervezetek is jelentős szerepet vállalnak, s a vezető oktatók jelentős szerepvállalása mellett a – gyakran a korábban sikeresen TDK-zó – fiatal oktatók, PhD-hallgatók folyamatos bekapcsolódása is támogat.

A Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék által gondozott szekciók:

  • Marketing
  • Menedzsment
  • Minőségmenedzsment és Üzleti Statisztika
  • Termelés-, projekt- és logisztikai menedzsment

Az OTDK-n részt vevő hallgatóink száma növekszik, s számos OTDK szekcióban eredményesen szerepeltek hallgatóink.

Tanszékünk oktatói által konzultált TDK dolgozatok alakulása az elmúlt 5 évben:

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

hallgató

16

17

14

24

30

dolgozat

16

17

11

22

30

szekció

2

2

2

3

3

OTDK nevezés

5

5

1

4

10

OTDK helyezés (kétévente)

1

-

3

-

2

konzulens

13

9

7

13

17

 

Bővebb információk: https://tdk.bme.hu/GTK oldalon.