TDK

A BME különböző karain a tudományos diákköri munka több évtizedes múltra tekint vissza, minden tanévben több száz hallgatót és oktatót mozgósít a tehetséggondozás e speciális formája. A TDK tevékenység a BME különböző karain meglehetősen sokszínű az egyes tudományterületek szakmai sajátosságainak megfelelően. Bár a TDK programok szervezése és lebonyolítása karonként némileg eltérő sajátosságokat mutat, a hallgatói tudományos munka támogatásához kapcsolódó szakmai értékek és célok hasonlóak valamennyi karon.

Kik vehetnek részt a Konferencián?

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács állásfoglalása alapján az intézményi TDK konferencián osztatlan, alap- vagy mesterképzésben (nappali, levelező, távoktatási vagy esti formában) tanuló hallgatók vehetnek részt a képzésük abszolutóriumának megszerzése előtt. A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon azonban – bizonyos megkötésekkel – felnőttképzésben résztvevő hallgatók is nevezhetnek.

Miért érdemes TDK-zni?

  • A TDK dolgozat elkészítése lehetőséget biztosít egy érdekes szakmai probléma, tudományterületet mélyebb megismerésére.
  • Az elvégzett munka az egyetemi képzés kötelező dolgozatainak alapja lehet, a konferenciára készített dolgozat projektfeladattá, szakdolgozattá fejleszthető tovább.
  • Az elért eredmény lehetőséget, illetve plusz pontokat jelenthet a szakmai, tanulmányi előmenetelhez: ösztöndíjakhoz (pl.: BME GTK 400+ Ösztöndíj Program), mesterképzések felvételijéhez, Erasmus-pályázathoz, demonstrátori munkához, doktori képzésre felvételhez.
  • A részvétellel járó munka számos készséget (pl.: tudományos írás, prezentáció) fejleszt.
  • Komoly erkölcsi – és részben anyagi – sikert jelent a kari, valamint különösen az országos konferencián elért helyezés.

Tanszékünk élenjáró szerepet vállal a tudományos diákköri munka lehetőségének biztosításában az általunk művelt tudományterületeken.  Ezt természetesen kiegészíti a TDK-munkára jellemző erőteljes hallgatói öntevékenység, amiben a hallgatói képviselet, a szakkollégiumok és a különböző diákszervezetek is jelentős szerepet vállalnak, és a vezető oktatók jelentős szerepvállalása mellett a – gyakran a korábban sikeresen TDK-zó – fiatal oktatók, PhD-hallgatók folyamatos bekapcsolódása is támogat. Ennek eredményeként az Országos Tudományos Diákkorö Konferencián (OTDK) is szép eredményeket érnek el hallgatóink.

Tanszékünk oktatói által konzultált TDK dolgozatok főbb mutatószámainak alakulása az elmúlt években:

    2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
  hallgató (fő) 16 17 14 24 30 28 13 17
  dolgozat (db.) 16 17 11 22 30 28 13 16
  szekció 2 2 2 3 3 3 2 2
  OTDK nevezés 5 5 1 4 10 11 6 6
  OTDK helyezés* 3 2 5    
  konzulens 13 9 7 13 17 18 11 11

Bővebb információk: https://tdk.bme.hu/GTK oldalon.