TDK

A BME különböző karain a tudományos diákköri (TDK) munka több évtizedes múltra tekint vissza, minden tanévben több száz hallgatót és oktatót mozgósít a tehetséggondozás e speciális formája. A TDK tevékenység a BME különböző karain meglehetősen sokszínű az egyes tudományterületek szakmai sajátosságainak megfelelően, a hallgatói tudományos munka támogatásához kapcsolódó szakmai értékek és célok hasonlóak valamennyi karon.

Miért érdemes TDK-zni?
  • A TDK dolgozat elkészítése lehetőséget biztosít egy érdekes szakmai probléma, tudományterületet mélyebb megismerésére.
  • Az elvégzett munka az egyetemi képzés kötelező dolgozatainak alapja lehet, a konferenciára készített dolgozat projektfeladattá, szakdolgozattá fejleszthető tovább.
  • Az elért eredmény lehetőséget, illetve plusz pontokat jelenthet a szakmai, tanulmányi előmenetelhez: ösztöndíjakhoz (pl.: BME GTK 400+ Ösztöndíj Program), mesterképzések felvételijéhez, Erasmus-pályázathoz, demonstrátori munkához, doktori képzésre felvételhez.
  • A részvétellel járó munka számos készséget (pl.: tudományos írás, prezentáció) fejleszt.
  • A tanulmányokon túlmutató kutatási, tudományos tevékenységet a munkaerőpiac számos szereplője is igen pozitívan fogadja  a felvételi eljárás során.
  • Komoly erkölcsi – és részben anyagi – sikert jelent a kari, valamint különösen az országos konferencián elért helyezés.

Tanszékünk élenjáró szerepet vállal a tudományos diákköri munka lehetőségének biztosításában az általunk művelt tudományterületeken.  Ezt természetesen kiegészíti a TDK-munkára jellemző erőteljes hallgatói öntevékenység, amiben a hallgatói képviselet, a szakkollégiumok és a különböző diákszervezetek is jelentős szerepet vállalnak, és a tapasztalt oktatók jelentős szerepvállalása mellett a fiatal oktatók, PhD-hallgatók folyamatos bekapcsolódása is támogat. Ennek eredményeként a kétévente megrendezett Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) is szép eredményeket érnek el hallgatóink.

Tanszékünk oktatói által konzultált TDK dolgozatok főbb mutatószámainak alakulása az elmúlt években:

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
hallgatók száma 16 17 14 24 30 28 13 17
dolgozatok száma 16 17 11 22 30 28 13 16
szekciók száma 2 2 2 3 3 3 2 2
OTDK nevezések száma 5 5 1 4 10 11 6 6
OTDK helyezések száma* 3 2 5 5  
konzulensek száma 13 9 7 13 17 18 11 11

Bővebb információk: https://tdk.bme.hu/GTK oldalon.