Főoldal / KÉPZÉSEK / PhD-képzés

PhD-képzés

Tanszékünkön doktori (PhD) képzésre a BME GTK Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskolájában van lehetőség. A doktori képzés programjai a tanszékhez tartozó mesterképzésekhez illeszkednek, az ott megismert témában való elmélyülésre, elméleti és gyakorlati kutatásra adnak lehetőséget. Minden doktoranduszhoz egy témavezető tartozik, aki teljes felelősséggel irányítja és segíti a témán dolgozó doktorandusz tanulmányait, kutatási munkáját, illetve a doktorjelölt fokozatszerzésre való felkészülését.

A Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Marketing programban meghirdetett kutatási témák:

​​​​A Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Műszaki menedzser programban meghirdetett kutatási témák:

 • A nemzetközi nagyvállalatok és a startupok új együttműködési formái (Dr. Bérces Roland, Dr. Danyi Pál);
 • Termelő- és szolgáltatórendszerekben kialakuló várakozó sorok jellemzőinek kvantitatív elemzése (Dr. Kalló Noémi);
 • Termelő és szolgáltató rendszerek működésének elemzése relatív hatékonyságvizsgálat (DEA) segítségével (Dr. Koltai Tamás);
 • Termelés és szolgáltatásmenedzsment döntések támogatása matematikai programozási modellekkel (Dr. Koltai Tamás);
 • Termelésütemezési problémák megoldása optimalizáló modellekkel és heurisztikákkal (Dr. Koltai Tamás);
 • Gyártmányok, szolgáltatások és folyamatok megbízhatósága (Dr. Kövesi János);
 • Kockázat és megbízhatóság a menedzsmentben (Dr. Kövesi János);
 • A változtatás fogadtatásának típusait és időbeli változásait leíró változásmenedzsment modellek elméleti problémái (Dr. Pataki Béla);
 • Technostratégiai döntéselemzési és implementálási technikák módszertani és adaptálási problémái (különös tekintettel a technológiai úttérképezés módszerére) (Dr. Pataki Béla);
 • Projektmenedzsment döntések támogatása kvantitatív módszerekkel (Dr. Sebestyén Zoltán);
 • A felsőoktatási intézmények menedzsmentjének aktuális hazai problémái (Dr. Szabó Tibor);
 • Közszolgáltató szervezetek menedzsment dilemmái (Dr. Szabó Tibor);
 • Kormányzaton kívüli civil szervezetek szervezeti kultúrájának menedzsmentkérdései (Dr. Szabó Tibor).

A Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Vezetés-szervezés programban meghirdetett kutatási témák:

 • A nemzetközi nagyvállalatok és a startupok új együttműködési formái (Dr. Bérces Roland, Dr. Danyi Pál);
 • Termelő- és szolgáltatórendszerekben kialakuló várakozó sorok jellemzőinek kvantitatív elemzése (Dr. Kalló Noémi);
 • Termelő és szolgáltató rendszerek működésének elemzése relatív hatékonyságvizsgálat (DEA) segítségével (Dr. Koltai Tamás);
 • Termelés és szolgáltatásmenedzsment döntések támogatása matematikai programozási modellekkel (Dr. Koltai Tamás);
 • Termelésütemezési problémák megoldása optimalizáló modellekkel és heurisztikákkal (Dr. Koltai Tamás);
 • Gyártmányok, szolgáltatások és folyamatok megbízhatósága (Dr. Kövesi János);
 • Kockázat és megbízhatóság a menedzsmentben (Dr. Kövesi János);
 • A változtatás fogadtatásának típusait és időbeli változásait leíró változásmenedzsment modellek elméleti problémái (Dr. Pataki Béla);
 • Projektmenedzsment döntések támogatása kvantitatív módszerekkel (Dr. Sebestyén Zoltán);
 • A felsőoktatási intézmények menedzsmentjének aktuális hazai problémái (Dr. Szabó Tibor);
 • Közszolgáltató szervezetek menedzsment dilemmái (Dr. Szabó Tibor);
 • Kormányzaton kívüli civil szervezetek szervezeti kultúrájának menedzsmentkérdései (Dr. Szabó Tibor).