Főoldal / TANSZÉKÜNKRŐL / Történet

Történet

A menedzsment és a gazdaságtan oktatása és kutatása mindig szerves részét képezte a Műegyetem tevékenységének. A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (1934 – 1948)  Kuntner Róbert, Kelemen Móricz, Heller Farkas és tanítványaik munkássága nagymértékben hozzájárult a mérnökök, közgazdászok felkészítéséhez. Tanszékünk a  Közgazdaságtudományi Egyetem kiválása után, 1949-ben alakult meg Üzemi Tervgazdaságtan Tanszék néven, dr. Harsányi István professzor vezetésével. Későbbi tanszékvezetőink: dr. Fáth János, dr. Ladó László, dr. Boross Zoltán, dr. Kövesi János professzorok és dr. Kalló Noémi egyetemi docens. Jelenlegi tanszékvezetőnk dr. Nemeslaki András, egyetemi tanár. 2017-től Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék néven végezzük oktatási, kutatási és egyéb feladatainkat.

Az ötvenes években a Gépészmérnöki Karon elkezdtük a posztgraduális gazdasági mérnöki képzést. Nevünk a hatvanas években Ipari Üzemgazdaságtan Tanszékre változott. A hetvenes években a Gépészmérnöki Karon termelési rendszer szakos, a Vegyészmérnöki Karon szervező szakos graduális oktatást, a Villamosmérnöki Karon pedig szervező szakmérnöki posztgraduális képzést indítottunk.  A nyolcvanas években Vállalati Vezetés és Gazdaságtan Tanszékként elindítottuk a minőségszabályozási, az ipari formatervezési, valamint az értékelemző szakmérnökök képzését. Számos hallgató végezte tanszékünkön egyetemi doktori (Dr.techn., Dr. univ.) cselekményét. A Magyar Tudományos Akadémia az elsők között vette fel tanszékünket a tudományos ösztöndíjasokat képző kutatóhelyek közé. Segítségünkkel megalakult a ma is sikeresen működő Menedzsment Szakkollégium. Az MTA K+F kutatócsoportot létesített tanszékünk mellé rendelve.

A kilencvenes években nevünk Ipari Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék lett. Előbb angol nyelvű, majd magyar és francia nyelvű MBA (Master of Business Administration) képzést indítottunk olyan rangos amerikai és nyugat-európai egyetemek közreműködésével, mint a Rochester Institute of Technology; State University of New York at Buffalo; Massachusetts Institute of Technolgy, Sloan School of Management; Heriot-Watt University, Edinburgh; Université Jean Moulin Lyon 3; University of California, Berkeley, Haas School of Business;  Universität Karlsruhe, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften.

Tanszékünkön 1993-ban a USAID támogatásával amerikai-magyar TQM Center of Excellence létesült, amely országos hálózatot épített ki a TQM hazai elterjesztésére. Meghatározó szerepünk volt az egyetemi szintű műszaki menedzser szak 1996-os beindításában, és bekapcsolódtunk számos más graduális és posztgraduális műegyetemi képzésbe. Kezdeményezői voltunk a műszaki menedzsment PhD-program kialakításának és akkreditálásának, továbbá a Gépészmérnöki Kar PhD-programjában is részt vállaltunk. 1998 és 2011 között tanszékünk munkatársai szerkesztették a Harvard Business Review magyar kiadását.

Meghatározó szerepünk volt abban, hogy 1998-ban létrejött a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. A bolognai folyamatban fontos szerepet játszottunk az új típusú BSc/BA és MSc/MA szintű  szakok létesítésében és elindításában. Ma tanszékünk a meghatározó részét adja a Gazdálkodási és menedzsment alapszaknak , a Műszaki menedzser alap- és mesterszaknak, a Marketing mesterszaknak, az MBA mesterszaknak, valamint a Vezetés és szervezés mesterszaknak.

Eddigi tanszékvezetőink:

dr. Nemeslaki András (2019- ),

dr. Kalló Noémi (2017-2019),

dr. Kövesi János (1994-2017),

dr. Boross Zoltán (1986-1994),

dr. Ladó László (1978-1986),

dr. Harsányi István (1965-1978),

dr. Fáth János (1953-1965),

dr. Harsányi István (1949-1953).