Dr. Kalló Noémi

Beosztásegyetemi docens
SzakcsoportTermelésmenedzsment
SzobaszámQB305
E-mail
PublikációkLetöltések

Oktatási területek

 • Szolgáltatásmenedzsment
 • Termelésmenedzsment, termelésgazdaságtan
 • Esettanulmányok megoldása
 • Menedzseri döntések
 • Kutatásmódszertan

Kutatási témák

 • A vevői érték alakulásának vizsgálata
  A szolgáltató és termelő rendszerekben előállított vevői érték és annak kialakulási folyamatának vizsgálata. Kvalitatív és kvantitatív kutatás alapján fejlesztési lehetőségek és menedzsmentvonatkozások elemzése.
 • A vevői elégedettség kvantitatív elemzése
  Kvantitatív eszközök és modellek alkalmazás a vevői elégedettség vizsgálatára. A kialakított vizsgálati módszer elégedettségfejlesztési és egyéb menedzsment célokra való alkalmazási lehetőségeinek elemzése, továbbfejlesztése.

Jelentősebb tanulmányutak, kitüntetések

 • Rektori Dicséret, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, 2014
 • Kari Kutatási Díj (junior kategória), Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, 2009

Szakmai és tudományos közéleti tevékenység

 • szakfelelős, műszaki menedzser mesterszak, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2021-
 • Felügyelő Bizottság tagja, Liska Tibor Szakkollégium, 2017-
 • területi szerkesztő, Periodica Polytechnica Social and Management Sciences, 2017-
 • MTA Fogyasztásgazdaságtani Munkabizottság tagja, 2015-
 • esettanulmányi versenyek felkészítése, szervezése, zsűrizése (OEV, CaseSolvers, TIMES, LTSZ Esettanulmányi Verseny stb.)
 • szakfordítás, 2021-

További adatok

 • tanszékvezető, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék, 2017-2019
 • megbízott gazdasági dékánhelyettes, BME GTK, 2017
 • tanszékvezető-helyettes, Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék, 2016-2017
 • gazdasági és ügyviteli felelős, Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék, 2010-2016

Nyelvismeret

 • angol (C1)
 • német (B1)
 • spanyol (A1)
 • latin (A1)

Végzettség

 • PhD (gazdálkodás- és szervezéstudományok), 2010, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola
 • Master of Business Administration, 2007, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
 • közgazdász műszaki menedzser szakon, 2005, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar


Letöltések