Hírek

Kutatás és publikáció

2018. jún. 19.

Az oktató-kutatói lét – nevéhez hűen – két fontos alappilléren nyugszik. Oktatói feladatainkat jól láthatóan, napról napra ellátjuk. A kutatói feladatok irodák, vállalatok, intézmények, kutatócsoportok mélyén zajlanak – kifelé érdemtelenül kevéssé látványosan.

Kutatási eredményeink nagy részét különböző publikációk őrzik. A Magyar Tudományos Művek Tára a hazai tudományos kutatások eredményeit közlő publikációk nyilvántartására szolgál. Ennek kimutatásai alapján az eltelt 2 naptári évben – 2017-ben és 2018-ban – tanszéki munkatársaink közreműködésével 62, 20 magyar és 42 angol nyelvű publikáció született. Ezek között van a 2017-ben megjelent Marketing – Fókuszban a termék című könyvünk is, de itt nagy arányban konferenciaközleményekről beszélhetünk, és szép számmal akadnak közöttük tudományos folyóiratcikkek is.

A tudományos közleményeket (és az egyes szerzők publikációs tevékenységét) a tudománymetria különböző mérőszámaival szokás mérni, jellemezni. Vannak azonban olyan díjak is, amik önmagukban – az egyéb mutatókkal jellemzően összhangban – jelzik egy-egy publikáció magas színvonalát. Minden kétséget kizáróan ilyen a Magyar Tudományos Akadémia elismerése.

Az MTA Gazdálkodástudományi Bizottságában működő Marketingtudományi albizottság Publikáció Nívódíját nyerte el Dr. Szalkai Zsuzsanna szerzőtársaival együtt egy 2014-ben megjelent cikkével (Mandják T.; Szalkai Zs; Neumann-Bódi E; Magyar M; Simon J (2014): Phoenix in the Network: The Genesis of a Hungarian Industrial Company. IMP JOURNAL, Vol. 8, Issue 3, pp. 107-119).  A szerzők olyan nemzetközi és hazai kutatásokban vesznek részt, amelyekben a B2B marketing interakciós és hálózati megközelítése érvényesül. A kutatásaik egyik célja, hogy – elsősorban az esettanulmány módszerével – hazai kontextusban, a hazai vállalati gyakorlatokat elemezzék, értelmezzék, hozzájárulva a témában az évtizedek alatt szintetizálódó és folyamatosan fejlődő külföldi eredményekhez is.

2018-ban Dr. Koltai Tamás és szerzőtársai az MTA Gazdálkodástudományi Bizottságában működő Ipar- és Vállalatgazdaságtan Szakbizottság Publikációs Nívódíját nyerték el (Koltai T ; Lozano, S ; Uzonyi-Kecskés J ; Moreno, P (2017): Evaluation of the results of a production simulation game using a dynamic DEA approach. COMPUTERS AND INDUSTRIAL ENGINEERING, Vol. 105, March, pp. 1-11). A szerzők a relatív hatékonyságvizsgálat (DEA, Data Envelopment Ananlysis) alkalmazását vizsgálták. A DEA modelleket széles körben alkalmazzák szervezeti egységek vizsgálatára olyan esetekben, amikor több szempont együttes figyelembevétele szükséges az értékelés során. A cikk legjelentősebb tudományos újdonsága az egymás után következő döntési időszakok egymásra hatását leíró dinamikus DEA modell.

A két cikk nívós volta mellett közös jellemzője, hogy azok eredményei az oktatásba is visszavezetésre kerültek. És ezzel vissza is jutunk az oktató-kutató munkakör kettősségéhez és szépségéhez…

-kn-