Hírek

Tudományos DiákKöri Konferencia 2017

2017. nov. 22.

A BME GTK 2017-es Tudományos DiákKöri Konferenciáján két szekcióban csillogtatta meg tudását és kutatási eredményeit a menedzsment különböző területein Egyetemünk 17 hallgatója .

A menedzsment gyakorlati kérdései szekcióban 8 munka előadására került sor. A zsűri két első, egy második, egy harmadik helyezést és egy jutalmat osztott ki. A stratégiák a menedzsmentben szekcióban 9 előadást hallgattunk meg, ahol két első, két második és egy harmadik helyezés született.

A benyújtott és bemutatott dolgozatok a menedzsment legkülönbözőbb területeivel foglalkoztak – tanszékünk minden szakcsoportja képviseltette magát, más tanszékről, sőt más karról konzultált munkákkal együtt. Az első helyezett munkák is változatos témákat vizsgáltak:

  • Érsek Ádám 'Cinemarketing' című munkájában a moziba járás és filmválasztás marketing kérdéseit vizsgálta, és nyerte el A menedzsment gyakorlati kérdései szekció egyik első díját. Munkájában elméleti magalapozás után kvalitatív és kvantitatív elemzések alapján feltárta e többszereplős piac működési mechanizmusait, döntési szempontjait, és a fogyasztói szokásokat, illetve az ezeket befolyásoló marketing tényezőket. Konzulense Petruska Ildikó volt.
  • A menedzsment gyakorlati kérdései szekció másik első helyezettje Pozsonyi Tamás lett 'Túl az Óperencián' című munkájával. A hazai YouTube csatornák vizsgálatával, kvalitatív és kvantitatív elemzésekkel rávilágított arra, hogy hogyan érdemes kihasználni ezt a felületet különböző hirdetések, kampányok mentén – a hazai videógyártó véleményvezérek, illetve a velük szerződő vállalatok számára. Konzulense Petruska Ildikó és Iványi Tamás voltak.
  • A Stratégiák a menedzsmentben szekció egyik első helyezettje Molnár Bence lett 'Számítógépes döntéstámogatási módszerek' című munkájával. Munkája során azt vizsgálta irodalomkutatáson, a vállalati döntések elemzésén, a Big Data technológiákon és az adatbányászaton keresztül, hogy a nyers adatok hogyan alakíthatók át üzleti haszonná. Konzulense Kalló Noémi volt.
  • A másik első díjat Balogh Dóra nyerte a Stratégiák a menedzsmentben című szekcióban, 'Coworking itthon? Javaslat a coworking irodák marketing stratégiájára' címet viselő munkájával. Dolgozatában és előadásában bemutatta a coworking jelenséget hazánkban, irodalomkutatásra, kvantitatív és kvalitatív elemzésekre alapozva marketing stratégiai javaslatot adott a közösségi irodák versenyképességének fenntartásához. Konzulense Kovács István volt.

Gratulálunk minden résztvevőnek és konzulensének! Sok sikert kívánunk az Országos Tudományos DiákKöri Konferenciához.

-kn-