Hírek

Oktatásunk hallgatói véleményezése

2017. márc. 21.

Megjelentek a 2016/2017-es tanév őszi félévének OHV eredményei. Az ezekben a visszajelzésekben rejlő kvantitatív és kvalitatív információk tanszékünk működésének meghatározó elemei. Az oktatás terén végzett szakmai munka fontos visszacsatolását jelentik önmagukban és tanszékünk teljesítményértékelő rendszerének is fontos sarokszámai. A szöveges válaszok pedig a tananyagfejlesztés, az oktatási, számonkérési módok javításának kiindulópontjai, katalizátorai.

Fotó: gtk.bme.hu

Kollégáink közül 18-an, közel 70% 4,0-nál jobb eredményt ért el. Öten pedig – Finna Henrietta, Kövesi János, Bedzsula Bálint Péter, Gyökér Irén és Kelemen Tamás – az egyetemi Top 100-as listára is felkerültek.

Dr. Finna Henrietta egyetemi adjunktussal a mesterszintű Szervezeti viselkedés tantárgy hallgatói találkozhattak. Dr. Kövesi János, tanszékvezető egyetemi tanár a részidős mesterképzések Kvantitatív módszerek tantárgyát oktatja. Bedzsula Bálint Péter egyetemi tanársegéd az Innovatív vállalkozások indítása és működtetése szabadon választható, a Minőségmenedzsment mesterképzési, valamint a Minőségmenedzsment alapjai és a Vállalatgazdaságtan I. alapképzési tantárgyak oktatója. Dr. Gyökér Irén, egyetemi docens a Menedzsment alapjai alapképzési és a Szervezeti viselkedés mesterképzési tantárgyakat oktatja. Kelemen Tamás mesteroktatónk az alapképzési Innovációmenedzsment és  Vállalatgazdaságtan I., továbbá a mesterszintű Logisztika – ellátási lánc menedzsment és Vállalatgazdaságtan tantárgyak előadója.

Tantárgyaink hallgatói megítélése alapján a kis létszámú (30 fő alatti értékeléssel rendelkező) tantárgyaink 56%-a, a nagy létszámú (30 fő feletti értékeléssel rendelkező) tantárgyaink 70%-a kapott 4,0 feletti értékelést. Ez az összesen értékelt 43 tantárgyból 27-et jelent. Kiemelkedő, 4,6 eredményt ért el a Master of Business Administration, a Marketing és a Számvitel mesterszakokon futó Kvantitatív módszerek tantárgy.

Gratulálunk kollégáinknak és köszönjük a visszajelzéseket minden hallgatónknak!

-kn-