Főoldal / KÉPZÉSEK / Záróvizsga tételek - MBA

Záróvizsga tételek - MBA

MBA képzés záróvizsga tételei

Az egyes specializációra vonatkozó tételeket a jobb oldalon található tartalomjegyzékkel lehet egyszerűen elérni.

 

Specializációtól függetlenül, mindenkire vonatkozó tételek

1. Leíró statisztika

- Mintavétel, mintavételi hiba, a minta adatainak feldolgozása
- A grafikus ábrázolás alapjai
- A legfontosabb középérték mutatók, ingadozásmutatók és alakmutatók jellemzői, az alkalmazás előnyei és hátrányai

2. Elméleti eloszlások

- A valószínűségi változó fogalma, eloszlásfüggvény és sűrűségfüggvény
- A diszkrét elméleti eloszlások (binomiális, Poisson) alkalmazási területei, tulajdonságai
- A folytonos elméleti eloszlások (exponenciális, Gauss) alkalmazási területei, tulajdonságai

3. Piacismeret és marketingkutatás   

- A marketinginformációs rendszer elemei, a marketingkutatás folyamata és módszerei
- A piacot leíró mutatók
- Üzleti piac, beszerzési magatartás (beszerzési központ, beszerzési döntés befolyásoló tényezői, bizonytalanságok és képességek)
 

4. Marketingstratégiai döntések

- Szegmentáció, célpiacválasztás és pozicionálás
- Termékpolitikai és márkázási stratégiák
- Piacvezérelt árképzés, bevezetési árstratégiák

5. Folyamatos fejlesztés szerepe és alapvető módszerei a minőségmenedzsment rendszerekben  

- A folyamat menedzsment alapjai, azonosítás lehetőségei
- Folyamatfejlesztési modellek
- Alapvető folyamatfejlesztési módszerek

6. Vezetői szerepkörök és a felhatalmazás szerepe a TQM-ben   

- Vezetői szerepkörök a TQM-ben
- Vezetői feladatok hatékony megvalósításának lehetőségei, módszerei
- A dolgozók bevonásának és felhatalmazásának alapjai
 

7. Emelje ki a mai, modern vezetési elméletek miben különböznek a vezetés tradicionális, hagyományos felfogásától. Ismertesse ezekben a megközelítésekben a vezető-beosztott kapcsolatának minőségét.

- Michigan Model of Leadership (Mindful Engagement Learn)
- Vezetői önismeret jelentősége
- A vezetés integratív felfogása (tranzakcionális és transzformatív vezetés; autentikus vezetés, etikus vezetés, szolgáló vezetés)
- Vezetés hagyományos megközelítése: Weber, Taylor, Fayol, Münsterberg, Mayo: Hawthorne-i vizsgálat jelentősége, McGregor X-Y elmélete, Döntésközpontú- és Magatartás elméletekben megjelenő feladat és kapcsolatorientáció, pl. LBDQ-faktorai, Hamlin vizsgálatai.

8. Ismertesse a vezetővé válás folyamatát!

- burkolt személyiségelmélet
- a benyomás kialakulásának folyamata és a benyomást befolyásoló tényezők
- vezetői agilitás modell
- környezeti reakciók
- Collins: vezetővé válás modelljének 5 szintje

9. Befektetési döntési szabályok
Az alábbi módszerek bemutatása, előnyei és hátrányai:

- Nettó jelenérték
- Belső megtérülési ráta
- Megtérülési idő és diszkontált megtérülési idő
- Profitabilitási index
-NPV profil

10. Tőkeköltség

- A tőkeköltség jelentése
- A tőkeköltség elemei
- WACC mutató bemutatása és értelmezése

 

MBA képzés pénzügyi specializáció 

Befektetések tételek

1. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok típusai, árazása

-Pénz- és tőkepiaci eszközök (fogalma, csoportosítása)

-Állampapírok, vállalati kötvények főbb fajtái, sajátosságaik

-Kötvények árazása (fix hozamú kötvények, annuitás, örökjáradék, nettó/bruttó árfolyam)

-Kötvények hozama (szelvényhozam, lejáratig számított egyszerű hozam, lejárati hozam, befektetési időtávra jutó hozam)

2. Részvények típusai, árazása, fundamentális és technikai elemzés

-Pénz- és tőkepiaci eszközök (fogalma, csoportosítása)

-Részvények sajátosságai, főbb részvénytípusok (törzsrészvény, elsőbbségi részvény, másodlagos részvény)

-Részvények fundamentális elemzése (szintjei, saját tőke értékének meghatározása, szorzószámos módszerek)

-Részvények technikai elemzése (alapfeltevések, célok, alakzatok, matematikai-statisztikai eljárások)

3. Portfólióelmélet és a hatékony piacok elmélete

-Kockázat fogalma, befektetők kockázati preferenciái, portfóliók hozama, kockázata

-Markowitz-féle portfólióelmélet

-A CAPM feltételei és az értékpapírpiaci egyenes

-Hatékony piacok elmélete (véletlen bolyongás, martingale, Brown-mozgás, Fama megközelítése)

4. Értékpapírpiacok jelentősége és főbb szereplői

-A tőzsdék fogalma, típusai, tőzsdei kereskedés, OTC piac

-Tőzsdeindexek, ETF-ek, REIT-ek

-Befektetési alapok és más intézményi befektetők (befektetési alapok típusai, nyugdíjbiztosítók, fedezeti alapok)

 

Vezetői számvitel

1. Pénzügyi és vezetői számvitel kapcsolata

A pénzügyi számvitel és a vezetői számvitel kapcsolata a controlleri feladatok tükrében.

A pénzügyi kimutatások és a vezetői számvitel kapcsolata.

Menedzsment control - a vállalati stratégia és a számvitel kapcsolata.

2. Költségszámítási rendszerek

Költségek csoportosítása, a költségek alapvető számviteli összefüggései, kapcsolatuk az eredménykimutatással.

Költségszámítási rendszerek és azok jellemzői.

3. Vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének elemzése

A vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének elemzése – mutatószámrendszerek.

A vagyoni helyzet mutatószámrendszere és az eredménykimutatás kapcsolata. Eredménykimutatás tételeiből képezhető mutatószámok.

Jövedelemezőség mutatószámai. Gazdasági hatékonyság mutatószámai. A mutatószámok vizsgálatának korlátai.

4. Vezetői számvitel, vállalati stratégia (BSC)

Vezetői döntéshozatal.

A vezetői számvitel és a vállalati stratégia kapcsolata.

Teljesítménymutatók, a KPI-ok, a BSC vezetői információs rendszerekben.

 

MBA képzés vállalkozásfejlesztés és innováció specializáció  

Vezetői számvitel

1. Ismertesse a kezdő vállalkozások értékajánlatának meghatározását! Mutasson be konkrét értékajánlat- modellt!

Ismertesse, hogy miért fontos az értékajánlat meghatározása, és milyen vonatkozásokban tér el a kezdő vállalkozások esete a már működő, vagy nagyvállalati marketing modellektől?  Kinek szól az értékajánlat? Hogyan határozzuk meg a többoldalú piacok értékajánlatát? Mutasson be értékajánlatot kommunikáló prezentációs modellt.

2. Ismertesse a vállalkozások Üzleti Koncepció Térképét (ÜKT)

Mire jó az ÜKT? Részletesen mutassa be az ÜKT hat elemét és azokon belül a legfontosabb alapkérdéseket. Adjon példákat az ÜKT elemekre.

3. A felderítő piackutatások bemutatása kezdő vállalkozások kialakításában.

Miért kutatjuk a piacot? Mikor sikeres a piackutatás? Mutassa be, hogy milyen módszerek és eszközök léteznek a felderítő piackutatás megtervezésére, lefolytatására.
Hogyan kutasson piacot egy kezdő vállalkozó?

4. Ismertesse a pitchelés legjobb gyakorlatát

Mutassa be a pitch-fajtákat. Részletezze a pitchelés céljait. Melyek a sikeres pitchelés kritériumai?

 

Innovatív vállalkozási ismeretek

1. Ismertesse az MVP és pretotípus fejlesztést

Mi az MVP ill. pretotípus készítésének a célja? Mit jelent a lean startup? Mutassa be a lean startup ciklusát. Hogy kapcsolódik az MVP a design thinking modellhez?

2. Kezdő vállalkozások marketingjének specialitásai

Mutassa be a kezdő vállalkozások marketing kihívásait. Miért fontos a beachhead market? Értelmezze a TAM, SAM és SOM predikciókat. Ismertessen néhány growth marketing módszert. 

3. Kezdő, illetve növekedés előtt álló vállalkozások pénzügyi tervezése.

Miért fontos a megfelelő üzleti modell meghatározása? Melyek a legfontosabb kiadási kategóriák, amelyeket a vállalkozók gyakran alulbecsülnek vagy negligálnak? Ismertesse a három árazási alapmódszert.

4. Ismertesse a vállalkozások finanszírozási lehetőségeit!

Mutassa be a finanszírozás lehetséges alapeseteit. Ismertesse a kockázati tőkebefektetés „létráját”. Hasonlítsa össze az angyal és magvető befektetéseket.